KHUNG THÉP NHÀ XƯỞNG

Bản mã thép 12mm

I 194 x 150 x 6 x 9

U 300 x 90 x 9 x 13

Khách hàng

Anh Bảo – CTY Cổ Phần Đầu Tư Nghiêm Cứu Trần Nhớ

Hạng mục

Kết cấu nhà xưởng

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search