CHI TIẾT LAN CAN CÔNG TRÌNH

 

– By Greenman Contractor –

➡ Độ dày: 8mm – 15mm

➡ Vât liệu: Thép SS400.

➡ Công nghệ: Cắt cnc plasma.

Khách hàng

Công ty TNHH TM DV Đức Lập

Hạng mục

Chi tiết công nghiệp

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search