CHI TIẾT CẦU THANG CÔNG TRÌNH

 

– By Greenman Contractor –

➡ Độ dày: 8mm

➡ Vât liệu: Thép SS400.

➡ Công nghệ: Máy cắt cnc plasma.

Khách hàng

Công ty TNHH VMA Machine & Automation System

Hạng mục

Chi tiết kết cấu

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search