CHI TIẾT BẢN MÃ THÉP

 

– By Greenman Contractor –

➡ Độ dày: 5mm

➡ Kích thước: 250x250x5

➡ Vât liệu: Thép SS400.

➡ Công nghệ: Gia công cnc công nghệ plasma

 

Khách hàng

anh Huy Anh

Hạng mục

Bản mã công nghiệp

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search