CHI TIẾT BẢN MÃ THÉP 10MM

 

– By Greenman Contractor –

➡ Độ dày: 10mm

➡ Chất liệu: Thép SS400

➡ Công nghệ: Cắt bản mã công nghệ cnc plasma

Khách hàng

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tín Việt

Hạng mục

Bản mã kết cấu

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search