CHI TIẾT BẢN MÃ KE THÉP 5MM

 

– By Greenman Contractor –

➡ Độ dày: 5mm

➡ Vât liệu: Thép SS400

➡ Công nghệ: Cắt cnc plasma

 

Khách hàng

Anh Chiến

Hạng mục

Bản mã công nghiệp

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search