BIỂN HIỆU THE PIZZA COMPANY

Một trong những biển hiệu doanh nghiệp được đặt hàng gia công theo yêu cầu của Anh Thành và được cắt cnc plasma bởi Greenman với đường cắt chi tiết dựa trên bản vẽ và nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng

Anh Thành

Hạng mục

Panel biển hiệu

Hoàn thành

2017

Đia điểm

Hồ Chí Minh

Start typing and press Enter to search